Technický dozor pro investora

Většinu projektů provádíme na klíč. O to víc je důležitá průběžná komunikace s investorem, díky které se stavba vyvíjí přesně podle přání a potřeb obou dvou stran. Postaráme se o každý detail!

Projděte si seznam činností, za které ochotně převezmeme zodpovědnost.

Před zahájením stavby nebo rekonstrukce

 • Kontrolu projektové dokumentace, včetně návrhů na její úpravu
 • Pomoc při výběru dodavatele stavby vyhodnocení nabídek stavebních firem
 • Pomoc při přípravě smlouvy s dodavatelem stavby

V průběhu provádění stavby

 • Průběžná kontrola výstavby, projektové dokumentace, stavebního povolení, časového plánu
 • Informování investora o postupu, zejména v případě požadavku na navýšení nákladů nebo ohrožení termínu dokončení stavby
 • Využívání právních nástrojů daných smlouvou o dílo a obchodním zákoníkem s cílem hospodárného, kvalitního a plánovaného postupu stavby
 • Provádění odběratelské kontroly v průběhu výstavby
 • Obstarání řádného průběhu přejímek, zkoušek a prověrek dodávek
 • Zajištění konání kontrolních dnů stavby, příprava podkladů, zpráv a opatření
 • Kontrola vedení stavebního deníku
 • Řešení případných změn stavby
 • Zpracování soupisu vad a nedodělků

Po dokončení stavby

 • Spolupráce při přípravě ke kolaudačnímu řízení, včetně dokladů (revizní zprávy, prohlášení o shodě, atd.)
 • Kontrola odstranění vad z předávacího protokolu, případné uplatnění slev

Sdílet Přidat do oblíbených

Naše kvalita a certifikace

Na řemeslné špičce se udržujeme i díky své odbornosti z pravidelných školení a certifikačních zkoušek, a samozřejmě díky referencím našich zákazníků.

Všechny certifikáty

Reference

Rychlost
a kvalita

Díky mnohaletým zkušenostem pracujeme kvalitně a efektivně.

Už desítky let 
stavíme s vámi

Jsme spolehlivým partnerem při budování Vašeho domova.

Zázemí rodinné 
firmy

Rodinné tradice a hodnoty nám pomohly mezi řemeslnou špičku.