Projekční činnost

Projekční činnost je ve zkratce odborné vedení projektu od začátku až do zdárného konce.

Postaráme se o různé fáze a úkoly spojené se stavbou nebo rekonstrukcí. Projděte si s námi ty nejdůležitější body.

Stavební dozor

Stavební dozor je kontrolní činnost, která zajišťuje pro stavebníky, kteří se rozhodli stavět svépomocí, odborný dohled nad prováděnými stavebními pracemi.

Stavební dozor v průběhu stavby zajistí:

 • Kontrolu prováděných prací dle projektové dokumentace
 • Operativní řešení konstrukčních detailů
 • Koordinaci postupů řemesel v čase i prostoru
 • Kontrolu zakrývaných konstrukcí
 • Fotodokumentaci v průběhu výstavby
 • Organizaci kontrolních dní, kontrolu harmonogramů
 • Přejímky jednotlivých etap výstavby
 • Účast na přejímce stavby
 • Shromáždění listinných dokladů pro kolaudační řízení
 • Účast na kolaudačním řízení se stavebním úřadem a orgány státní správy

Technický dozor stavebníka

Technický dozor je kontrolní činnost, která pro stavebníka zajišťuje odborný dohled nad prováděnými stavebními pracemi, které pro něj provádí odborný dodavatel stavebních prací.

Technický dozor v průběhu stavby zajišťuje:

 • Poradenství při zpracování projektové dokumentace
 • Zastupování investora (popř. spoluúčast) na jednání s dodavateli nebo s orgány státní správy
 • Kontrolu stavby z hlediska kvality prováděných prací
 • Kontrolu souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
 • Kontrolu oprávněnosti faktur dodavatelských firem podle skutečně provedené práce a spotřeby materiálu
 • Kontrolu vad a nedodělků
 • Pořizování fotodokumentace průběhu stavby
 • Řízení kontrolních dnů a účast na nich
 • Organizaci kolaudace provedené stavby

Stavebně technická posouzení

Zajistíme pro Vás také posouzení projektů a stavebních řešení s vazbou na kvalitu a cenu díla.

Stavební technické posouzení znamená zaměření se na diagnostiku a analýzu konkrétních nedostatků, například vlhkostních, tepelně technických, požárně bezpečnostních a dalších poruch. Při posuzování je nutné vycházet z průzkumu objektů a jednotlivých konstrukčních částí. Posudek kromě stanovení příčin výskytu jednotlivých poruch zahrnuje i koncepční návrhy opatření, která povedou k odstranění závad.

Zajištění územního řízení

Poskytujeme komplexní služby spojené se zastupováním stavebníka a zajištěním územního řízení na nové nebo rekonstruované stavební objekty.

Zajištění stavebního povolení

Zastoupíme Vás jako stavebníka při zajišťování stavebního povolení na nové nebo rekonstruované stavební objekty.

Realizace kolaudačních řízení

Poskytujeme také služby spojené s realizací kolaudačních řízení, rekolaudací, dodatečných kolaudací apod., dle požadavků správních orgánů.

Zajištění projektové dokumentace staveb

Zajistíme Vám kompletní projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební řízení, také prováděcí dokumentaci a dokumentaci rekonstrukcí.

Konzultační a poradenská činnost v oboru pozemní stavby

Seznámíme Vás s řešením problémů spojených s realizací výstavby stavebních objektů.

Sdílet Přidat do oblíbených

Naše kvalita a certifikace

Na řemeslné špičce se udržujeme i díky své odbornosti z pravidelných školení a certifikačních zkoušek, a samozřejmě díky referencím našich zákazníků.

Všechny certifikáty

Reference

Rychlost
a kvalita

Díky mnohaletým zkušenostem pracujeme kvalitně a efektivně.

Už desítky let 
stavíme s vámi

Jsme spolehlivým partnerem při budování Vašeho domova.

Zázemí rodinné 
firmy

Rodinné tradice a hodnoty nám pomohly mezi řemeslnou špičku.